kontakt:

Hejtmanská 11/211
198 00 Praha 9

Tel:  + 420 281 860 753


email:  ipon@ipon-arch.cz

     

oceňování

ocenění nemovitostí vč. památkově chráněných, pro fyzické a právnické osoby a obce, tržní odhady nemovitostí, zajištění zpracovávání znaleckých posudků dle platných právních a cenových předpisů pro případ převodu (koupě), darování či dědění nemovitostí, pro vklad do základního jmění podniku či pro možnost účetního odepisování stavby při jejím pronajímání, nebo zajištění stavu rozpracovanosti na stavbách, podklady ke zhotovování cenových map, stanovení ceny obvyklé , tržní odhady nemovitostí pro bankovní účely i soukromý sektor.

Details

datum

« zpět