kontakt:

Hejtmanská 11/211
198 00 Praha 9

Tel:  + 420 281 860 753


email:  ipon@ipon-arch.cz

     

Zakázky s doložkou „ipon“ u zpracovatele kryté autorskými právy, byly poprvé užity v roce 1990. Samostatný projektový atelier jako sdružení projektantů a architektů převážně doposud spjatý a působící ve společnosti Metalconsult s.r.o. se vyčlenil až v roce 2004. Společnost ipon-arch, s.r.o. byla zapsána v lednu 2006

Komplexním rozsahem a šíří naší nabídky Vám jsme schopni poskytnout takové služby, které odpovídají Vašim požadavkům.


  • OCEŇOVÁNÍ A ZNALECTVÍ

Oceňování:

ocenění nemovitostí vč. památkově chráněných, pro fyzické a právnické osoby a obce, tržní odhady nemovitostí, zajištění zpracovávání znaleckých posudků dle platných právních a cenových předpisů pro případ převodu (koupě), darování či dědění nemovitostí, pro vklad do základního jmění podniku či pro možnost účetního odepisování stavby při jejím pronajímání, nebo zajištění stavu rozpracovanosti na stavbách, podklady ke zhotovování cenových map, stanovení ceny obvyklé , tržní odhady nemovitostí pro bankovní účely i soukromý sektor.

Nemovitosti:

zprostředkování koupě a prodeje nemovitostí, zajištění smlouvy o prodeji nemovitosti včetně znaleckých posudků a vkladu do katastru nemovitostí. Zpracování prohlášení vlastníka (rozdělení stavby na bytové a nebytové jednotky) a smlouvy o výstavbě, správa nemovitosti...


  • PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE STAVEB

Projektování:

projektové práce provádíme ve všech stupních, pořizování podkladů, návrh (studie) stavby, variantní studie dispozic, 3D model návrhu, projekt pro územní řízení, projekt pro stavební řízení a realizační projekt včetně zajištění položkového rozpočtu a výkazu výměr, návrhy staveb ve 3D.

  • INŽENÝRSKÁ ČINNOST:

veškeré inženýrské činnosti jménem nebo v pověření za investora, obstarání územního rozhodnutí, stavebního povolení, autorský a technický dozor na stavbě, zajištění kolaudace stavby, výběr dodavatele stavby.

  • REALIZACE STAVEB

Dodávky staveb, zajištění dodávky a montáže technologií. Interiéry pro bydlení