kontakt:

Hejtmanská 11/211
198 00 Praha 9

Tel:  + 420 281 860 753
Fax: + 420 281 860 976


email:  ipon@ipon-arch.cz

     

stavby pro bydlení

Výběr z referenčního seznamu zakázek prováděných pod fyzickou osobou a od r. 2006 osobou právnickou

Mimo jmenované akce provádíme i projektové práce pro stavební úpravy bytů, nástavby, přístavby, projekty rodinných domů a drobných provozoven

Rozvojové studie
Studie k podnikatelským záměrům
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí - DUR
Dokumentace pro vydání stavebního povolení - DSP
Dokumentace pro porvedení stavby - DPS
Autorský a technický dozor
Výběr dodavatelů
Inženýrské služby v průběhu realizace stavby
Posuzování stavební dokumentace
Oceňování stavebních prací

-přehled-

2004-2005 Bytový dům u Michelského mlýna, Praha
bytový dům s nadstandardními byty, bazénem, fitcentrem a saunou, podzemní garáže, samostatný objekt restaurace
DUR, DSP a DPS. inženýrská činnost, autorský dozor
2005 Penzion Nynice - II. stavba
rekonstrukce bývalého zeměděl. usedlosti na ubytování s restaurací, ustájení koní pro ekoturistiku - grant EU
jednostupňový projekt
2005 Bytový dům u Třešňovky, Praha 8
DUR, inženýrská činnost pro vydání UR
2007 Startovní byty V zahradách, Praha 8
byty 1+1
DUR, DSP a DPS
2008 Rekonstrukce 4.NP+1.PP Hostel Francouzská, Praha 10
Ubytovací pokoje včetně sociálního vybavení, restaurace, klub a výstavní sálDUR, DSP a DPS
2009 Penzion Roháčova, Praha 3
penzion, jídelna, podzemní garáže
DUR, DSP a DPS
2012 Rekonstrukce hotelu Malta - Karlovy Vary
hotel 56 lůžek s balneoprovozem
DSP a DPS, autorský dozor
2014 BD Obervellach, Rakousko
ověřovací studie možnosti nástavby
2015 BD Roháčova - Praha 3
AD při realizaci (změna investora)

« zpět